:.
1393/6/23 یکشنبه

راهنمای اداره آموزش دانشگاه پیام نور مرکز فارسان
نام ونام خانوادگی
شرح وظایف
محل اتاق
تلفن تماس
9-7220008
9-7230298
1
جناب آقای ایوب عزیزیان
*مدیر آموزش
ساختمان شماره2-طبقه همکف
داخلی 218
2
جناب آقای بهادر اسلامی
* کارشناس آموزش
* معرفی به استاد وتک درس
* تغییر رشته- تغییر گرایش- تحصیلات تکمیلی
* تطبیق واحد- حضور در کلاس- مهمان ترم - مهمان دائم- انصراف و انتقال- عدم مراجعه- وظیفه عمومی- افزایش سنوات
* انصراف
داخلی 217
3
جناب آقای رامین نبی زاده
* کارشناس برنامه ریزی و امور اساتید
ساختمان شماره 2- طبقه همکف
داخلی 223
4
5
جناب آقای بابک صالحی
*مسئول اداری و مالی
بایگانی(تشکیل و تکمیل پرونده دانشجویان)
*نواقص پرونده
*تاییدیه تحصیلی
ساختمان شماره 1-طبقه سوم
داخلی 203
6
سرکار خانم شهپر نعمتی
* کارشناس آموزش
ساختمان شماره 1-طبقه دوم
داخلی 210
7
سرکار خانم فاطمه دهقانی ده چشمه
*کاربر ارشد سیستم گلستان
*نمرات
*دبیر شورای آموزشی
داخلی 209
8
سرکار خانم سمیه یداللهی
*بررسی و صدور گزارش دانش آموختگی
*تسویه حساب
ساختمان شماره 1-طبقه دوم
داخلی 211
9
سرکار خانم پریسا حیدری
 
 
*دانش اموختگان
*صدور گواهی فارغ التحصیلی
ساختمان شماره 1-طبقه دوم
داخلی 211
10
*کتابخانه
ساختمان شماره 2-طبقه همکف
داخلی 208