1391/8/17 چهارشنبه
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
توضیحات
دکتر حافظ حاتمی
عضو علمی ادبیات
شیرویه محمدی
عضو علمی کشاورزی
----------------
بیژن سلیمانی
عضو علمی حقوق
---------------
مجید عابدینی عضو علمی ریاضی
علی اکبر شریفی
عضو علمی روانشناسی
----------------
امید بابایی
عضو علمی علوم اجتماعی
----------------
دکتر محمود خسروی
عضو علمی الهیات
کارنامه علمی و پژوهشی
زهرا جعفری
عضو علمی کامپیوتر
مرضیه فیاض
عضو علمی الهیات
----------------
دکتر معصومه بی باک
عضو علمی ریاضی
 
 
فايلها
کارنامک - دکتر حاتمي.pdf 494.876 KB