1390/12/20 شنبه

دانشجویان محترم جهت برقراری ارتباط با مسئولین دانشگاه با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید 


3322008  و  3322009
سپس داخلی مورد نظر را وارد کنید ( از روی جدول راهنمای تلفن)
شماره های مستقیم
33230290  و 33230291  حوزه ریاست
33230294  فرهنگی دانشجویی
33230295  آموزش
 
مستقیم / فکس داخلی نام ونام خانوادگی سمت حوزه
33230291 200 دکتر احمد نادری رئیس

ریاست
تماس مستقیم:
33230290
فاکس حوزه ریاست:
33227666
202 سمیه یدالهی *مسئول حوزه ریاست
*مسئول روابط عمومی
*کارشناس پژوهش

33230297 203 بابک صالحی مسئول اداری مالی
اداری و مالی و عمرانی
212 ایمان اسلامی کارپرداز
205 مجیدخسروی تاسیسات
33230295 218 ایوب عزیزیان مسئول اموزش آموزش
33227665 209 فاطمه دهقانی ده چشمه کاربرارشد
33236305 217 بهادراسلامی * اموردانشجویان ارشد
* معرفی به استاد و تکدرس
* تطبیق واحد
* انصراف
*تغییر رشته
*عدم مراجعه و مرخصی
*نظام وظیفه و افزایش سنوات
33227354 223 رامین نبی زاده *برنامه ریزی کلاسی
*امور اساتید

33230293 211 پریسا حیدری
*بررسی و صدور گزارش دانش آموختگی
*تسویه حساب
*دانش اموختگان
*صدورگواهی فارغ التحصیلی
33230299 214 شهپر نعمتی *شهریه دانشجویی
*بایگانی(تشکیل و تکمیل پرونده دانشجویان)
*نواقص پرونده
*تاییدیه تحصیلی
33230294 216 مهوش غلامی مسئول فرهنگی دانشجویی و اجتماعی فرهنگی ودانشجویی
221 حجت الاسلام احمد خانی *رابط نهاد رهبری
*کارشناس مذهبی و پاسخ گویی به شبهات دینی
نهاد رهبری در دانشگاه
مجید عابدینی عضو علمی ریاضی اعضای هیئت علمی
222 دکتر حافظ حاتمی عضو علمی زبان وادبیات فارسی
222 دکتر علی اکبر شریفی عضو علمی روانشناسی
221 بیژن سلیمانی عضو علمی حقوق
219 امید بابایی عضو علمی علوم اجتماعی
224 دکتر معصومه بی باک عضو علمی ریاضی
224 زهرا جعفری عضو علمی کامپیوتر
222 دکتر محمود خسروی عضو علمی الهیات
224 مرضیه فیاض عضو علمی الهیات
225 سعید امیری آبدارخانه ساختمان شماره 1 آبدارخانه
عنایت محمدی آبدارخانه ساختمان شماره 2
33230671 محمد جزایری- مختار ترابی-
 رضا واحد
نگهبانی نگهبانی