1391/11/8 یکشنبه


نام و نام خانوادگی

مهوش غلامی

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی

سمت
مسئول امورفرهنگی ودانشجویی وتربیت بدنی
تلفن
تلفن داخلی
7230294
215
شرح وظایف
دانشجویان تحت پوشش شاهد وامورایثارگران-بهزیستی وکمیته امداد امام(ره) صندوق رفاه دانشجویی -ازدواج دانشجویی
-کانونها-انجمن ها-بیمه -همایش ها-کارگاه های آموزشی وفوق برنامه اردوهای وبازدید های علمی