معرفی
1393/6/19 چهارشنبه

نام و نام خانوادگی
راضیه بقایی
مدرک تحصیلی
کارشناسی کتابداری
سمت
مسئول کتابخانه
تلفن
تلفن داخلی
72220008
208
شرح وظایف
خدمات فنی کتابخانه- خدمات عمومی کتابخانه
 


 

 دانشجویان برای استفاده از خدمات کتابخانه علاوه بر مراجعه حضوری به کتابخانه مرکز فارسان میتوانند از امکانات سایت های ذیل نیز استفاده نمایند:

1-سامانه مدیریت کتابخانه پیام نور به آدرس  http://lib.pnu.ac.ir امکان جستجو در لیست کتابها وپایان نامه های موجود در کتابخانه مرکز فارسان ، مشاهده کتاب های به امانت گرفته شده از کتابخانه و تمدید کتاب ها.،رزو کتاب را دارد وعلاوه برآن می توانند  کتاب های موجود در کل کتابخانه های پیام نور کشور را نیز ببینند.


جهت مشاهده راهنمای استفاده از سامانه مدیریت کتابخانه پیام نور کلیک کنید.

2-کتابخانه دیجیتیال به آدرسhttp://dlib.pnu.ac.ir   دسترسی به نسخه دیجیتال کتاب های انتشارات پیام نور را ممکن ساخته است یعنی کتاب به صورت full text در این کتابخانه موجود است.

 

بيشتر