كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی کارکنان آموزش
1393/6/22 شنبه
رامین نبی زاده
مدرک تحصیلی
ارشد مدیریت تربیت بدنی
سمت
کارشناس آموزش
تلفن
تلفن داخلی
9-33220008
223
شرح وظایف
امور اساتید - امور مربوط به شهریه در سیستم گلستان-اعلام نواقص مدارک پرونده دانشجویان جهت فارغ التحصیلی- تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
 
 
نام و نام خانوادگی
 شهپر نعمتی
مدرک تحصیلی
 لیسانس مشاوره وراهنمایی و فوق دپیلم حسابداری
سمت
 کارشناس آموزش
تلفن 
تلفن داخلی
33220008-9
 210
شرح وظایف
 بایگانی آموزش


نام و نام خانوادگی
بهادراسلامی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
سمت
کارشناس آموزش
تلفن
تلفن داخلی
33220008
217
شرح وظایف
تک درس و معرفی به استاد-تحصیلات تکمیلی تطبیق واحد-انصراف ازتحصیل- مرخصی تحصیلی- معادلسازی-  امور تاییدیه مدرک- حضور در کلاس- مهمان ترم- انتقالی- تغییر رشته و گرایش- مجوز فراگیران
 

نام و نام خانوادگی
سمیه یداللهی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
سمت
کارشناس فارغ التحصیلان وامور پژوهشی مرکز
تلفن
تلفن داخلی
33220008
211
شرح وظایف
انجام امور فارغ التحصیلی
 

نام و نام خانوادگی
پریسا حیدری
مدرک تحصیلی
کارشناسی
سمت
کارشناس فارغ التحصیلان
تلفن
تلفن داخلی
33220008
211
شرح وظایف
انجام امور فارغ التحصیلی

 
نام و نام خانوادگی
ایوب عزیزیان
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
سمت
مسئول آموزش
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
33220295
33220008
218
شرح وظایف
اداره آموزش

 
بيشتر