كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1393/6/25 سه‌شنبه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مسئولیت

مسئول

ردیف

200

7230291

رئیس

دکتر حافظ حاتمی

1

حوزه ریاست

202

7230290

مسئول دفتر وحراست

بهنام مختاری

2

201

7230297

مسئول اداری ومالی

قاسمعلی مردانی

3

حوزه اداری ومالی

203

7230296

عامل مالی

فاطمه مهدیان

4

203

----

کارشناس اداری ومالی

فاطمه کوهیان

5

212

----

کارپرداز امین اموال

ایمان اسلامی

6

218

----

دبیرخانه وصدور کارت دانشجویی

ایوب عزیزیان

7

213

7227665

مسئول فناوری اطلاعات

مریم اسلامی

8

حوزه فناوری اطلاعات

229

----

سایت

----

9

215

7230294

مسئول فرهنگی ودانشجویی

یزدان میرزایی

10

حوزه فرهنگی ودانشجویی

216

----

کارشناس فرهنگی ودانشجویی

مهوش غلامی

11

204

7230295

مسئول آموزش

اباذر محمدی

12

حوزه آموزش

217

----

امتحانات- انصراف- تطبیق واحد- ارشد

بهادر اسلامی

13

223

----

نقل وانتقالات- مشمولین مرخصی وعدم مراجعه - تغییررشته

رامین نبی زاده

14

205

7229305

امور اساتید برنامه ریزی کلاسی

بابک صالحی

15

 

 

 

فاطمه دهقانی

16

210

----

بایگانی آموزش شهریه دانشجویی

شهپر نعمتی

17

211

7226305

دانش آموختگان تسویه حساب

سمیه یدالهی

18

211

7226305

دانش آموختگان

پریسا حیدری

19

211

7226305

کاربر ارشد - نمرات

فاطمه کریمی

20

208

----

کتابخانه وآزمایشگاه تأییدیه تحصیلی

راضیه بقایی

21

----

----

علمی - گروه الهیات

محمود خسروی

22

اعضای علمی مرکز

221

----

علمی حقوق

بیژن سلیمانی

23

----

----

علمی ریاضی

مجید عابدینی

24

219

----

علمی کشاورزی

شیرویه محمدی

25

----

----

علمی روانشناسی

علی اکبر شریفی

26

219

----

علمی علوم اجتماعی

امید بابایی

27

221

----

علمی حسابداری

مجتبی مطلبیان

28

224

7224871

علمی مهندسی علوم کامپیوتر

زهرا جعفری

29

224

7224871

علمی ریاضی

معصومه بی باک

30

224

7224871

علمی گروه الهیات

مرضیه فیاض

31

----

7230671

نگهبان

مختار ترابی

32

نگهبانی

----

7230671

نگهبان

مهرداد کریمزاده

33

225

----

سرایدار

سعید امیری

34

سرایداری

----

----

سرایدار

ذوالفقار محمدی

35

----

----

سرایدار

عنایت محمدی

36

----

----

تأسیسات وخدمات

مجید خسروی

37

تأسیسات


فارسان- میدان جمهوری -  خیابان دانشگاه
دانشگاه پیام نور مرکز فارسان  -  صندوق پستی :  219   کد پستی : 8861785631

نمابر : 03827227666  تلفنهای مرکز : 7220008 و 7220009 و7230292 و7230298

بيشتر