كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1393/8/5 دوشنبه

مراحل تسویه حساب جهت دانش آموختگی

1- حصول اطمینان از گذراندن کلیه دروس مصوب رشته با مراجعه به سایت گلستان .

2- واریز 2 عدد فیش به مبلغ 12000 ریال به شماره حساب2178601527002  قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی به نام دانشگاه پیام نور.

3- مراجعه به کارشناس دانش آموختگان ( خانم یدالهی ) جهت ارائه درخواست تسویه حساب

4- مراجعه مجددبه کارشناس دانش آموختگان در تاریخ مقرر جهت اخذ فرم تسویه حساب وتعهد

5- مراجعه به کتابخانه ، آزمایشگاه ،امورفرهنگی دانشجویی ، بایگانی، اداره دانش آموختگان ، حراست جهت تسویه حساب و امضاء فرم تسویه حساب .

6- مراجعه به بایگانی مرکز جهت تکمیل مدارک لازم جهت دانش آموختگی (،تصویر گواهینامه دیپلم ، تصویر گواهینامه پیش دانشگاهی ، ریز نمرات پیش دانشگاهی ، ریز نمرات دیپلم ، تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی ( برای دارندگان مدرک کاردانی ، اصل مدرک کاردانی و تاییدیه کاردانی الزامی است ) عکس جدید 4*3 هشت عدد( پشت نویسی کامل ) ، کپی کلیه صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی ، ،

7- مراجعه به مسئول آموزش وریاست مرکز جهت امضا وتایید نهایی فرم تسویه حساب .

8- مراجعه به دبیرخانه جهت شماره نموده فرم تعهد .

9- تحویل فرم تکمیل شده به همراه کارت دانشجویی,دو عدد فیش 1200 تومانی و10000ریال جهت خرید تمبر گواهینامه موقت پایان تحصیلات

10- بعد از تکمیل مدارک ، پرونده به نوبت تسویه حساب از بایگانی به امور دانش آموختگان منتقل تا جهت صدور گواهی اقدام شود .

ضمناً ، کلیه امضاء هاو مهرهای فرم تسویه حساب به طور کامل و دقیق گرفته شوند . خواهشمند است از تحویل مدارک و فرم تسویه حساب به طور ناقص جداً خود داری نمایید .

قابل توجه دانشجویان فراگیر: قبل از انجام مراحل دانش آموختگی با تهیه تصویر مدرک پیش دانشگاهی ، تصویر ریز نمرات پیش دانشگاهی ، تصویر تاییدیه پیش دانشگاهی ، و تصویر ریز نمرات دوره دانش پذیری جهت صدور مجوز فراگیر و محاسبه شهریه ما به التفاوت دوره دانش پذیری به اداره دانش آموختگان مراجعه نمایید .

ارایه مدرک دیپلم نظام قدیم یا مدرک کاردانی (تاییدیه و ریز نمرات دیپلم نظام قدیم یا کاردانی ) به جای مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان این نوع مدارک الزامی است

 

بيشتر