كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/10/29 دوشنبه
انجمنهای علمی مرکز فارسان
رشته تحصیلی
دبیر انجمن
نام انجمن
ردیف
روانشناسی
خانم سمیرا احمدی
انجمن علمی روانشناسی
1
کامپیوتر
آقای رضا غلامی
انجمن علمی رباتیک
2
کامپیوتر
آقای سید مهدی رضوی
انجمن علمی کامپیوتر
3
علوم اجتماعی
آقای محمد سلیمانی
انجمن علمی علوم اجتماعی
4
مدیریت دولتی
آقای سینا ذوالفقاری
انجمن علمی مدیریت بازرگانی
5
مدیریت دولتی
آقای سینا ذوالفقاری
انجمن علمی مدیریت دولتی
6
حقوق
آقای علی خسروی
انجمن علمی حقوق
7
کامپیوتر
آقای محمد حیدری
انجمن علمی نانو
8
کامپیوتر
آقای مهدی نوروزی
انجمن تاترو مسند سازی
9
کشاورزی
آقای امین رضایی
انجمن علمی کشاورزی
10
حسابداری
خانم اعظم غلامی
انجمن علمی حسابداری
11
ادبیات فارسی
آقای یزدان نیکبخت
انجمن ادبی
12
 

رشته تحصیلی

دبیر کانون

نام کانون

ردیف

روانشناسی

آقای حامد عجمی

کانون پژوهشی

1

ریاضی

خانم زهرا بهمنش

کانون حجاب و عفاف

2

حقوق

خانم حمیرا گودرزی

کانون شاهد و ایثارگر

3

کشاورزی

خانم فاطمه سهرابی

کانون قرآن و عترت

4

آب و خاک

آقای مجید خسروی

کانون ورزشی برادران

5

مدیریت دولتی

خانم سارا احمدی

کانون ورزشی خواهران

6

حسابداری

خانم راضیه جوادی

کانون هلال احمر

7

کشاورزی

خانم فاطمه سهرابی

کانون نشریات دانشجویی

8

 

 

 

لازم به ذکر می باشد کلیه کانونها و انجمن ها تحت نظارت امور فرهنگی و دانشجویی مرکز می باشند.

بيشتر