سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1400 اولین همایش ملی میان رشته ای اولین همایش ملی میان رشته ای با عنوان نقش اندیشه ورزی نخبگان و عملگرایی مدیران در رشد جهش تولید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر