اخبار:.
اطلاع از برنامه کلاسی اول 1400 و لینک سامانه ورود به کلاسها ( سهبا ) راهنماي مشاهده برنامه كلاسی نیمسال  اول ۱۴۰۰ براي اساتيد و دانشجويان
مراجعه به سايت سهبا به نشاني👇👇
http://sahba.pnu.ac.ir/sahba
اداره آموزش دانشگاه پیام نور استان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر