اخبار:.
اطلاعیه مهم : تمدید ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور تا 23 مهرماه ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور تا ۲۳ مهرماه و زمان انتخاب واحد تا ۲۵ مهرماه تمدید شد.

سامانه ثبت نام :
http://reg.pnu.ac.ir
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر