اخبار:.
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه - تکمیل پرسشنامه قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم :
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم به منظور جمع آوری تجربه‌های اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش غیرحضوری بر بستر شبکه‌های الکترونیکی و بهره‌برداری از آن در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های آموزش عالی برای دوران پساکرونا پرسش‌نامه‌های جدیدی تهیه نموده است‌.لذا خواهشمند است تا تاریخ 27/9/1400 نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه  از طریق لینکهای زیر اقدام فرمایید

روی سایت وزارت عتف
(قابل دسترسی از صفحه اول گلستان) لینک پرسشنامه ویژه دانشجویان به آدرس 
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095
و لینک پرسشنامه ویژه اساتید به نشانی https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر