اخبار:.
لیست کارگاههای هفته پژوهش مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وپایگاه استنادی علوم جهان اسلام به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار مینماید
لینک ورود به جلسات :

https://ricest.ac.ir/registration


لیست کارگاهها فایل پیوست
فايلها
کارگاههاي هفته پژوهش 1.pdf 190.678 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر