اخبار:.
به مناسبت بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز فارسان برگزار میکند نشست تخصصی وحدت حوزه و دانشگاه 
زمان : روز چهارشنبه 1/10/1400 ساعت 10 صبح 
مکان : دانشگاه پیام نور مرکز فارسان 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر