اخبار:.
نتیجه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی - بهمن ماه 1400- اعلام شد نتیجه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور ویژه بهمن ماه 1400 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی http://sanjesh.org
 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی، محسن حیدری مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گفت: زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان نهایی متعاقبا از طریق پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir
اعلام می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر