اخبار:.

نشست هم اندیشی اعضای علمی مرکز فارسان و بسیج اساتید با حضور فرماندار محترم شهرستان فارسان نشست  هم انديشي اعضاي علمي مركز و بسيج اساتيد با حضور فرماندار محترم شهرستان فارسان  :در اين نشست كه با حضور رياست محترم مركز ، فرماندار محترم شهرستان فارسان و اعضاي محترم علمي مركز برگزار گرديد پس از سخنراني جناب آقاي دكتر نادري حول مسائل علمي مركز و بزرگداشت سالروز فتح تاريخي خرمشهر و همچنين سخنراني جناب آقاي دكتر صالحي فرماندار محترم شهرستان فارسان و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشكلات مركز و ارائه راهكرد براي پيشبرد اهداف دانشگاه و نظام ، با تقديم لوح سپاس و اهداي جوايزي از زحمات اساتيد و اعضاي علمي مركز تقدير به عمل آمد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر