اخبار:.

مراسم بزرگداشت سوم خرداد و فتح تاریخی خرمشهر در دانشگاه پیام نور مرکز فارسان مراسم بزرگداشت سوم خرداد و فتح تاريخي خرمشهر در دانشگاه پيام نور مركز فارسان :در اين مراسم كه با حضور رياست محترم مركز ، فرماندار محترم شهرستان فارسان ، اعضاي علمي و همكاران اداري  مركز و جمعي ازدانشجويان در محل نمازخانه مركز برگزار گرديد پس از قرائت آياتي از قران كريم ، جناب آقاي دكتر صالحي فرماندار شهرستان و جناب آقاي دكتر نادري رياست مركز به ارائه سخنراني در خصوص بزرگداشت سوم خرداد و هفته مقاومت و همچنين وقايع اخير شهرستان و همچنين يادآوري وظيفه مردم در جهاد تبیین و مقاومت پرداختند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر