اخبار:.
فراخوان ثبت نام دانشجویان جهت بررسی پرونده بهره مندی از جوایزبنیاد ملی نخبگان
همانگونه که مستحضرید هر ساله بنیاد ملی نخبگان فراخوان ثبت نام دانشجویان جهت بررسی پرونده بهره مندی از
جوایز «پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»(طرح شهید وزوایی) را اعلام می نماید.
در سال جاری نیز طبق اعلام بنیاد ملی نخبگان مهلت دانشجویان در حال تحصیل و نیز دانشجویان نوورود تحصیلات
تکمیلی، برای ثبت نام و درخواست بررسی پرونده طرح شهید وزوایی سال 1401 - 1402از 1401/3/11تا تاریخ
1401/04/15می باشد و قابل تمدید نبوده و در مورد دانشجویان نوورود مقاطع پایه (کارشناسی، دکتری حرفه ای) مراتب
متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت بنیاد نخبگان استان مراجعه نمایند:
/https://chb.bmn.ir
https://b2n.ir/g6667

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر