اخبار:.


حضور دکتر ابراهیم تقی زاده در دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری حضور دکتر تقی زاده ریاست عالی دانشگاه به همراه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، معاونت اداری و مالی ، مدیرکل روابط عمومی و مدیر کل حراست دانشگاه ، در دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بحتیاری . 13آذر 1401
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر