اخبار:.
آغاز آزمونهای پایان ترم 1401 در دانشگاه پیام نور ✍️ آغاز آزمونهای پایان نیمسال اول 1401از روز شنبه 19 آذر در دانشگاه پیام نور مرکز فارسان .                                                                                                                                                                  گفتنی است آزمونهای تخصصی - پایه از تاریخ 19 آذر لغایت 16 دیماه و آزمون دروس عمومی بلافاصله پس از آن از تاریخ 17 لغایت 20 دیماه در سه نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میگردد ./        

                                  روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز فارسان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر