اخبار:.
برگزاری رزم آزمون دروس عمومی دانشگاه پیام نور از تاریخ 12 تا 16 دیماه قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس عمومی دارند :
رزم آزمون دروس عمومی از تاریخ 12 لغایت 16 دیماه به منظور بررسی دسترسی و امکان ورود به سامانه سما جهت کل دانشجویانی که دروس عمومی دارند فعال میباشد . لذا دانشجویان موظفند در بازه زمانی فوق در این رزم آزمون شرکت کرده و هر گونه اشکال و ایرادی را به آموزش دانشگاه اطلاع دهند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر