اخبار:.
شروع ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از 22 مهرماه ‼️اطلاعیه مهم و فوری ؛
🔺️قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور : 

▫️اعلام تاریخ ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از طریق سامانه گلستان به آدرس؛
 www.reg.pnu.ac.ir 
از تاریخ 19 مهرماه 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر