اخبار:.
دستورالعمل نحوه انتخاب واحد ترم تابستان به نام خدا
اطلاعیه مهم آموزش در خصوص ترم تابستان

1-  انتخاب واحد از تاریخ 24/3/1403  لغایت 6/4/1403
2-  ثبت درخواست مهمان از تاریخ 20/3/1403 لغایت 31/3/1403
3-  کلاس ها فقط به صورت الکترونیکی در سامانه آموزشی الکترونیکی استانی ارائه میگردد.
4-  تمام  دروس بجز حفظ جزء سی ام دارای  نمره میان ترم  می باشند.
5-  تاریخ برگزاری کلاس ها از 10/4/1403 لغایت 10/5/1403 می باشد.
6-  ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ 12/5/1403 
7-  دروس قابل ارائه:
-  دروس کاملا نظری مقطع کارشناسی ) از نیمسال 6 به بالا)و دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد.
-  دروس تربیت بدنی، ورزش1، تربیت بدنی ویژه( برای دانشجویان دارای شرایط خاص)
-  دروس کارورزی، کارآموزی، پروژه مقطع کارشناسی.
-  کلیه دروس عمومی مقطع کارشناسی و صرفا 3 عنوان درس گروه معارف (فرهنگ و تمدن اسلامی، اندیشه اسلامی2، دانش خانواده)
-  دانشجو صرفا میتواند یک عنوان ازدروس گروه معارف را  اخذ نماید.
-  دانشجویان ترم آخر می توانند با ارائه درخواست کتبی به آموزش تا 2 عنوان از دروس گروه معارف اخذ نمایند.
8-  سقف تعداد واحد انتخابی برای دانشجویان کارشناسی فقط 9 واحد برای تمامی ورودی ها. و کارشناسی ارشد 8 واحد درسی می باشد.
9-  رعایت پیش نیاز دروس الزامی است.
10-  حذف و اضافه در نیمسال تابستان امکانپذیر نیست.( ترم تابستان حذف و اضافه ندارد)
11-  امتحانات از تاریخ 11/5/1403 لغایت 17/5/1403 به صورت حضوری برگزاری میگردند.
12-  تاریخ تغییر محل آزمون از 29/4/1403 لغایت 31/4/1403 می باشد.
13-  انتخاب واحد در ترم تابستان برای دانشجویان الزامی نیست.
آموزش
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر